کوثری عشق مامان و بابا

جالب و خوندنی

1391/10/4 17:02
نویسنده : زینب فتوحی
212 بازدید
اشتراک گذاری

مهارت کلامی زن و شوهر

1)خانم : خواستگاران زيادي داشتم !

آقا: پس من آدم خوشبختي هستم كه تورو به چنگ آوردم !

2)خانم : خسته شدم از بس تواين خونه كار كردم![تصویر: 4u2ap3b.gif]

آقا : فداي اون دستاي ظريف و قشنگت كه خسته شدن ! 

3)خانم : دلم گرفت توي اين خونه !

آقا : در اولين فرصت رودوشم سوارت مي كنم تو آسمونا مي گردونمت تا دل قشنگت واشه !

4) خانم : توخيلي زبون بازي !

آقا : آخه زبون ترجمان دله !

5)خانم : من از خانواده ات خوشم نمي ياد!

آقا : من كه به خانواده ات احترام مي ذارم ! 

6) خانم : توخسيسي!

آقا : منظورت اينه كه حسابگرم ؟!

7) خانم : من حوصله ندارم غذا درست كنم ! از رستوران بيار!

آقا: يعني من از غذاهاي خوشمزه تو محروم بشم ؟![تصویر: 36_1_51.gif]

8 ) خانم : از قيافه ات خوشم نمياد !

آقا : عوضش تو خيلي خوشگلي !

9) خانم : بچه هات منو خيلي خسته كردن ![تصویر: connie_feedbaby.gif]

آقا : بهت حق مي دم ! تو خيلي صبوري ! ازت متشكرم ! انشاالله بزرگ مي شن جبران مي كنن! 

10)خانم : تو منو دوست نداري ![تصویر: girl_cray.gif]

آقا به اندازه دنيا دوستت دارم !

11) خانم : من بدبختم كه با تو ازدواج كردم !

آقا: عوضش من خيلي خوشبختم كه با تو ازدواج كردم!


12)خانم : تو خيلي بدي!

آقا : عوضش تو خيلي خوبي !

13) خانم : به روت خنديدم پرروشدي !

آقا : فدات بشم ! اخم نكن ، زشت مي شي !

14) خانم : باهات قهرم !

آقا : قهرت هم مثل مهرت قشنگه !

15) خانم : با من حرف نزن !

آقا : اون وقت دلم از غصه آب مي شه !

16) خانم : مادرو خواهرت اصلاً منو دوست ندارند !

آقا : مهم اينه كه من تو رودوست دارم !

17) خانم : من مي رم خونه بابام !

آقا : دلت مياد منو تنها بذاري!

18) خانم : من اصلاً تو رو نمي خوام ! 

آقا : من فقط تورو دارم!

19)خانم : مي خوام باهات حرف بزنم ! 

آقا : سراپا گوشم ! اميدوارم سنگ صبورت باشم ! 

20) خانم : بخت من سياه بود كه زن تو شدم !

آقا : عوضش بخت با من يار بود كه تو روبه من بخشيد!

21) خانم : تو خيلي زشتي !

آقا : عوضش تو خيلي ناز و قشنگي !

22) خانم : بهت مي گم زشتي ! 

آقا : زيبايي مرد درعقل اونه !

23) خانم : از ته دل منو دوست نداري ! 

آقا : هزاربار مي گم : دوست دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ، ... ! 


24) خانم : تو غير از من ديگران را هم دوست داري !

آقا : عشق من از ازل به نام تو ثبت شده ! باور نمي كني دلمو بشكاف تا خودت ببيني ! 

25) خانم : تو فقط از پولت براي من هزينه مي كني ، نه از عشقت ! 

آقا : دل من اسير توست ! اين چه حرفيه مي زني ! 

26) خانم : من همينم ! عوض بشو نيستم ! 

آقا : تو كريستال مني ! همين طوري قشنگي ! لازم نيست عوض بشي !

27) خانم : تو دل منو شكستي ! 

آقا : خدا نكنه ! به خدا قصد بدي نداشتم ! من فداي دل شكسته تو !
28) خانم : تو به من ايمان نداري ! 

آقا : با همه وجود قبولت دارم !

29) خانم : تو به من شك داري ! 

آقا : تو پاك ترين گل وجودي ! اما هرزه چشمان كم نيستند ! 

30) خانم : تو منو درك نمي كني ! 

آقا : اميدوارم به كمك خودت بتونم دركت كنم ! 

31) خانم : تو تكيه گاه خوبي برام نيستي ! 

آقا : به من اعتماد كن ! اميدوارم شايسته اعتمادت باشم ! 

32) خانم : تو خيلي سختگيري !

آقا : حق با توست ! مثل اين كه خيلي زياده روي كرده ام !

33)خانم : من كه برات زيبا نيستم !اينو خودم مي دونم ! 

آقا : تو گل خوشبوي مني ! اميدوارم هيچ وقت پژمرده نشي ! 

34) خانم : من مثل تو نمي شم ! من همينم كه هستم ! 

آقا : من كه راضيم ! از اين بهتر نمي شه ! خودتو اذيت نكن !

35) خانم : با من بحث نكن ! حوصله ندارم ! 

آقا : منو ببخش ! مثل اين كه زياد حرف زدم ! 


36)خانم : تو همش از من ايراد مي گيري ! 

آقا : آخه اين قدر خوبي كه نمي خوام كوچك ترين عيبي داشته باشي !

37) خانم : سر به سرم نگذار!

آقا : مي خوامت ! دوستت دارم !

38 ) خانم : زبونت نيش داره ! 

آقا : گازش مي گيرم تا ديگه هوس نكنه تو رو آزار بده ! 

39) خانم : مسخره ام مي كني ؟!

آقا : غلط بكنم ! 

40) خانم : من طلاق مي خوام !

آقا : بسيار خوب ! اول با بزرگ ترها و يك مشاور مشورت مي كنيم !

آقا –خانم 

1)آقا : با تو كسي ازدواج نمي كرد ! فقط من بودم كه با تو ازدواج كردم ! 

خانم : پس من بايد خيلي از تو ممنون باشم ! 

2) آقا : دوستت ندارم ! 

خانم : عوضش من به تو افتخار مي كنم ! 

3) آقا : خانم فلاني از تو بهتره ! 

خانم : اما تو از همه براي من بهتري ! 

4) آقا : من زير دست تو نيستم ! 

خانم : همين طوره ! تو آقاي مني ! اقتدار و غرورت برام زيباست ! 

5) آقا : اين قيافست كه من دارم ؟ ! 

خانم : زيبايي شخصيت و عقلت فوق العاده است ! 

6) آقا : خيلي اسراف مي كني ! 

خانم : از توجهت متشكرم ! 

7) آقا : براي من ناز نكن ! 

خانم : ناز نكنم چكار كنم ! [تصویر: girl_in_love.gif]


8) آقا : ثروت باباتو به رخم نكش ! 

خانم : پول و ثروت چرك دسته ! 

9) آقا : تو متكبري!

خانم :منو ببخش ! شايد زيادي ناز كردم ؟! 

10) آقا : برام دلبري ، فريباي و طناري كن ! 

خانم : اي به چشم ! 

11) آقا : تو خيلي احساساتي هستي ! 

خانم :براي همين عاشق توام ! 

12) آقا : توخيلي با خودت ورمي ري !

خانم : براي اين كه عاشقم بشي ! 

13) آقا : لجبازي نكن كه از چشمم مي افتي ! 

خانم :خدا اون روز رو نياره ! 

14) آقا : تمكين كن تا سرور من باشي !

خانم :حتماً 

15) آقا : اين قدر هوس باز نباش ! 

خانم :مي تونم زيبادوست باشم ؟!

16) آقا : تو آشپزي بلد نيستي ! 

خانم :اميدوارم با راهنمايي هاي شما ياد بگيرم ! 

17) آقا : نمي خوام رانندگي ياد بگيري ! 

خانم : مهم نيست ! عوضش سازندگي رو ياد مي گيرم ! 

18) آقا : چرا آرايش نكردي ؟!

خانم :منو ببخش ! الان خودمو برات خوشگل مي كنم ! 

19) آقا : دهنت بو مي ده !

خانم : الان مسواك مي كنم تا خوشبو بشه ! 

20) آقا : بدنت بوي عرق مي ده ! 

خانم : الان دوش مي گيرم و ادكلن مي زنم ! 


21 ) ) آقا : لباست بوي غذا مي ده ! 

خانم :كدوم لباسم رو برات بپوشم ! 

22) ) آقا : چقدر توي خواب خورو پف مي كني ! 

خانم :كاش بيدار مي كردي !منو ببخش !

23) آقا:موها تو كوتاه نكن ! دوست ندارم !

خانم :هر جور تو بخواي !

24) آقا: چرا اخم مي كني ، طلب باباتو داري ؟! 

خانم :معلومه لبخند منو خيلي دوست داري ؟! ديگه اخم نمي كنم ! 

25) آقا:چرا ناراحتي ، كشتي هات غرق شدن ؟! 

خانم :عشق تورنجورم كرده ؟!

26) آقا:حوصله توروندارم !

خانم :منم غير از توكسي روندارم !

27) آقا: از خانوادت خوشم نيماد! 

خانم :عوضش من خانواده تو رو دوست دارم !

28) آقا:از دست تو خيلي عصبانيم !

خانم :منو ببخش كه عصبانيت كردم !

29) آقا:تو مادر منو دوست نداري!

خانم :خدا سايه بزرگ نرها رو برسرما نگه داره!

30) آقا:مي خواي به من دستور بدي!

خانم :مي خوام خواهش كنم !

31) آقا:اين قدر كارم سخت ، سنگينه !

خانم :خسته نباشي !خدا بهت قوت بده كه به خاطر من خود تو خسته مي كني !

32) آقا:تو آبروي منو مي بري ! 

خانم :خدا اون روز نياره ! انشاالله تو دنيا و آخرت روسفيد باشه ! 

33) آقا:كاري نداري ؟! من رفتم ! 

خانم :فدات بشم ! چشم براهت مي مونم ! خدا نگهدارت باشه ! [تصویر: wilcfc.jpg]

34) آقا:تو بي عرضه اي !

خانم :عوضش مربي فهميده اي مثل تو دارم ! 

35) آقا:چرا اين لباس من اتو نداره ؟! 

خانم :شرمنده صبر و حوصله توام ! الان مثل برق برات اتو مي كنم ! 

36) آقا:چقدر شلي ؟! 

خانم :عشقت من از پا انداخته ! 

37) آقا:دبر به هم بجنبي ، رفتم ! 

خانم :فدات بشم ! آقاييكن ! يك كم مهلت بهده ! 

38) آقا:چقدر حرف مي زني ؟! سرم رفت !

خانم :شنونده خوبي مثل تو آدمو به ذوق مياره ![تصویر: 2060.gif]

39) آقا:خيال كردي كي هستي ؟! 

خانم :عاشق و معشوق تو ! [تصویر: hug.gif]

40) آقا:مي خوام طلاقت بدم !

خانم :دل مهربونت نمي ذاره !منبع:
http://www.mums.ac.ir

 

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (2) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف
دايي پسقلي
4 دی 91 17:25
سلام خسته نباشین ....
پ خ


نه یادم نرفته باشه حتما


اونقدر وضع اینترنت خرابه که نمیتونم ایملم رو باز کنم
دايي پسقلي
5 دی 91 15:49
آره اينجا هم پيش ما افتضاح شده اينترنت ... تازه شبكه هاي موبايل كه بدتر از بدتر ...
1