کوثری عشق مامان و بابا

ولنتاین مبارک

  هر چند به نظر من تمام روز های خوشی که دونفر درکنار هم خوش هستند همون روز ولنتاین هست ومهمتر اینکه این روز که روز عشق هست خارجی هست و ما خودمون روز عشق ایرانی هم داریم ولی این مطلب رو تقدیم میکنم به همسرم و فرزندم و پدر مادرم و خواهر برادرهام که همشون رو دوست دارم  وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست. وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید. وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست. وقتی یکی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید. وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید. وقتی یکی را دوست دارید، تحمل دوری...
26 بهمن 1392
1